Horeca

 
Horeca portiers
 
De beveiligingsmedewerkers van Hoekstra Security treden bij de toegang van de horecaonderneming eerder op als gastheer en of gastvrouw dan als beveiliger. Zij maken tenslotte het eerste contact met de gasten namens de horecaonderneming en zijn daarmee het visitekaartje van de klant. 
Onze horecaportiers zijn gediplomeerd en getraind om situaties goed in te schatten en adequaat te handelen. Zo beschikken onze medewerkers over voldoende mensenkennis om te toetsen of iemand voor plezier komt of kwaadwillend is. Ook zijn zij in staat op personen onder duidelijke invloed van alcohol en/of drugs te herkennen, zodat de toegang van deze persoon ontzegd kan worden.
 
                         
Werkwijze
 
Uiteraard doen onze horecaportiers hun uiterste best om wapens en (hard)drugs te weren. Zij kunnen dit doen door steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoons een fouillering uit te voeren. Op deze manier de grootste risico’s bij de deur al worden ondervangen.
 
 
Indien er zich dan toch ongeregeldheden plaats vinden binnen een horecagelegenheid zal de portier de ongewenste bezoeker(s) op een gepaste wijze aanspreken en/of verwijderen uit uw gelegenheid. Uiteraard zal dit gepaard gaan met gepaste maatregelen en in overeenstemming met de geldende huisregels dan wel uw horeca beleid.
 
 
Onze horecaportiers voeren een strikt deurbeleid en zorgen dan ook voor een gemoedelijke sfeer en letten op de veiligheid van uw gasten en/of personeel.