Object

Objectbeveiliging & Bewaking

Deze dienstverlening omvat meerdere toezichthoudende taken met een preventief karakter. Hierbij valt onder andere te denken aan:

· Toegangscontrole.
· Registratie en beheer van sleutels.
· Preventieve controlerondes.
· Brand, - en sluitrondes.
· Bediening technische apparatuur.
· Controle storingsgevoelige apparatuur.
· Alarmering en optreden bij calamiteiten.
· Parkeerbeheer.

De beveiligingsbeambten van Hoekstra Security kunnen naast de primaire toezichthoudende taken ook andere taken uitvoeren die een specifieke toegevoegde waarde voor uw bedrijf hebben.

Voorbeelden hiervan zijn:
· Bediening telefooncentrale.
· Algemene receptie werkzaamheden.
· Administratieve werkzaamheden.

De beveiligingsmedewerkers van Hoekstra Security fungeren tevens als het visitekaartje van uw organisatie en dragen daarom zorg voor een vriendelijke ontvangst van uw bezoekers. Ook is de beambte veelal het centrale communicatiepunt binnen het bedrijf en verhoogt hij/zij het gevoel van veiligheid bij uw medewerkers.

Bouwbewaking: een veilig gevoel. 

Vandalisme, inbraak, vernielingen en brandstichting zijn al jaren een groot probleem voor de bouwsector. Jaarlijks wordt voor vele miljoenen euro’s aan schade aangericht aan bouwterreinen. Cijfers van verzekeringsmaatschappijen laten zien dat het alleen maar erger wordt. 
Vooral ’s avonds, in de weekeinden en vakantieperiodes vallen bouwterreinen ten prooi aan diefstal en vandalisme. Een hek houdt vandalen en criminelen niet tegen. Professionele bewaking draagt ertoe bij dat de schade die ze aanrichten wordt beperkt en dat de daders worden gepakt. 

Gratis analyse 

Er zijn verschillende manieren om een bouwterrein te beveiligen tegen diefstal, inbraak, vernielingen en brandstichting. Maar, geen enkel bouwterrein is hetzelfde. Elk bouwterrein heeft een eigen aanpak nodig. Hoekstra Security helpt u bij het maken van de juiste keuze. Onze adviseur komt graag bij u langs om een gratis analyse te maken voor de beveiliging van uw bouwterrein. 

Totale bouwbewaking omvat o.a.:
  • Duidelijke signalering van het bewaakte terrein
  • Detectiealarm en/of camerasysteem
  • Controlerondes
  • Alarmcentrale
  • Communicatie met uitvoerders ter plekke
  • Een vast aanspreekpunt
  • Vaste week, maand- of jaarlijkse investering: geen rekeningen achteraf


Kortom: een veelzijdige dienstverlening waarbij hoge eisen aan de uitvoering worden gesteld.