Trouw en rouw plechtigheden

 Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen misbruik maken van het geluk of verdriet van een ander.
Regelmatig leest men in de kranten dat er bij burgers thuis op een woonadres is ingebroken tijdens begrafenis of crematieplechtigheden. Criminelen lezen namelijk ook de rouwadvertenties in de dagbladen en hebben de gelegenheid om uw spullen tijdens uw afwezigheid grondig te doorzoeken en te ontvreemden.
Diefstal uit huizen en voertuigen van mensen die naar een huwelijksvoltrekking zijn of naar een rouw bijeenkomst zijn een domper of geven een nog groter leed.
Wij kunnen tijdens uw afwezigheid ervoor zorg dragen dat u huis geobserveerd wordt, en eventueel ingrijpen indien dit nodig mocht zijn.
Het personeel van Hoekstra Security zal te allen tijde op gepaste afstand blijven.
Of het nu een woonhuis betreft of een parkeerplaats, het personeel zal er op toe zien dat uw vreugde niet zal worden gedempt of dat uw verdriet niet zal worden vergroot.